งาน พลังงาน

การทำงานในชีวิตประจำวัน คือการทำงานแล้วได้เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนเช่นการทำงานตามอาชีพต่าง ๆ ครู ตำรวจ ทหาร พ่อครัว เกษตรกรพนักงานบัญชี พิธีกร นักแสดง ฯลฯ หรือแม้แต่ทำงานแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ทำงานแล้วเกิดประโยชน์ ดังนั้นการทำงานในชีวิตประจำวันจึงเป็นการพิจารณาดูที่จุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ทำหลัก

Advertisements
By kruareepua